Vår grunnlegger Knut Solås

IL Høvdingen ble stiftet i 1946 av Knut Solås. Idrettslaget er et fleridrettslag og har et bredt tilbud til innbyggerne i Høvåg.

Høvdingen ønsker å gi alle i alle aldre et helsefremmende tilbud i nærmiljøet. Vi etterstreber fairplay, gode holdninger og viser respekt for alle. Vi tilbyr barn og ungdom en trygg utviklingsarena for mestring og idrettsglede.

Laget består av følgende undergrupper:

  1. Håndball
  2. Fotball
  3. Barneidrett
  4. Orientering
  5. Hestesport
  6. Trim
  7. Friidrett

Informasjon om de ulike gruppene finner du ved å klikke på ønsket gruppe.

I tillegg har vi flere aktivitetstilbud på Høvåg stadion / Hæstadsletta:

  • Ivre treningspark
  • Utendørs padelbaner
  • Lekeapparater for barn